Op weg met ICT

20191008_19_0044

Op deze pagina vind je veel belangrijke informatie over je account en ICT hier op school.

Kennis maken

Kom je in de brugklas dan ga je tijdens de kennismakingsdag op de WZ voor het eerst aan de slag met je eigen computeraccount van de WZ. Je krijgt dan ook een instructiebrief mee met belangrijke informatie.

Stroom je in een ander leerjaar in dan wordt de kennismaking op een andere wijze ingevuld waarover je vanuit de school zult wordt geïnformeerd.

Na de kennismaking zijn er een paar belangrijke dingen die je zelf nog moet doen. Je kunt dit thuis zelf regelen via het Leerlingenportal (je hebt dan wel al je logingegevens nodig).

_20_8298

Nieuw wachtwoord instellen

Als je als nieuwe leerling nog geen inloggegevens hebt dan krijg je die bij de kennismaking op school. Voor brugklassers gaat dit klassikaal, voor zij-instromers in andere leerjaren worden aparte afspraken gemaakt.

Om je wachtwoord te kunnen wijzigen moet je inloggen op het Leerlingenportal van school. Op het Leerlingenportal staat ook de handleiding over het wijzigen van je wachtwoord.

cyber-security-gd45b330d0_1280

Wachtwoordherstel instellen

Wachtwoordherstel helpt je om te voorkomen dat je buiten het systeem gesloten wordt doordat je je wachtwoord vergeten bent of je account om een andere reden geblokkeerd is geraakt. Eenmaal ingesteld kun je de situatie zelf direct oplossen en ben je niet afhankelijk van de beschikbaarheid van de helpdesk.

Op de pagina Wachtwoord herstel instellen op het leerlingenportal wordt uitgelegd hoe je wachtwoordherstel in kunt stellen. Doe dit zo snel mogelijk!

Wachtwoord herstel instellen

Aankondiging invoering MFA

In de tweede helft van 2024 is het het voornemen van de school om Multi Factor Authenticatie (MFA) in te voeren voor de leerlingen.

Multi Factor Authenticatie of MFA is een extra laag van bescherming van je account. In de moderne online wereld volstaan enkel een gebruikersnaam en wachtwoord niet meer omdat deze redelijk eenvoudig gehackt kunnen worden. Daarbij wordt vanuit steeds meer instanties en verzekeringsmaatschappijen MFA vereist.

Het idee achter MFA is dat je bewijst wie je bent door iets wat je hebt (bv je telefoon) naast wat je weet (je wachtwoord). Zelfs als een hacker achter je gebruikersnaam en wachtwoord is gekomen beschikt deze als het goed is niet over je telefoon en kan dus geen misbruik maken van je account.

In de tweede helft van 2022 wordt MFA voor alle leerlingen verplicht.

Via MFA wordt bij elke eerste login op een nieuw apparaat en daarna eens in de paar weken een code toegestuurd of via een app gegenereerd die ingevuld moet worden als extra stap in het proces.

Voor het gebruik van MFA is een mobiele telefoon de meest handige oplossing (dit hoeft niet per sé een smartphone te zijn). Voor leerlingen die niet beschikken over een mobiele telefoon is er een alternatief in de vorm van een hardware token die in bruikleen kan worden genomen. Klik hier voor een aanvraagformulier.

Als je al een telefoon voor wachtwoordherstel hebt geregistreerd hoef je in principe verder niets te doen: MFA maakt gebruik van dezelfde methode die je al hebt geregistreerd voor wachtwoordherstel.

Als MFA door de school geactiveerd is wordt de registratie bij iedereen afgedwongen en kan er niet meer in worden gelogd zonder MFA. Het beste is dus om dit zo spoedig mogelijk in te stellen zodat de overgang soepel verloopt.

Veelgestelde vragen

Omdat je misschien tegen problemen of vragen aanloopt hebben we hieronder wat mogelijke vragen voor je verzameld die je verder kunnen helpen.

Waar kan ik mijn logingegevens vinden?

Tijdens de kennismaking op school ontvang je een instructiebrief waarop een aantal zaken staan vermeld waaronder gebruikersnaam en wachtwoord. Deze kan dan gebruikt worden voor het inloggen in bijna alle omgevingen van school, computers of eigen laptop.

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

Als je nieuw op school komt krijg je een eerste wachtwoord. Het is altijd aan te raden om deze zo snel mogelijk te veranderen naar een nieuw wachtwoord. Ook bij vermoeden dat het wachtwoord bekend is geworden aan anderen moet het wachtwoord worden gewijzigd.
Op het Leerlingenportal staat informatie over hoe je je wachtwoord kunt wijzigen en waar het wachtwoord aan moet voldoen. Ook is het verstandig om wachtwoordherstel in te stellen zodat je later zelf je wachtwoord kunt resetten als die niet meer werkt of je die vergeten bent.

Wat te doen als de inloggegevens niet werken?

Controleer je gebruikersnaam. Er zijn twee versies:

  • korte versie, bestaande uit je achternaam gevolgd door je leerlingnummer (bv zanten1234) die vooral binnen de school gebruikt wordt
  • lange versie waarbij de domeinnaam (@csgwillemdezwijger.nl) aan de korte versie toegevoegd moet worden (bv zanten1234@csgwillemdezwijger.nl).

Een voorbeeld: stel dat je gebruikersnaam zoals het voorbeeld hierboven is en je gaat naar het leerlingenportal dan wordt daar gevraagd om een gebruikersnaam met de hint iemand@csgwillemdezwijger.nl. Als je dat ziet weet je dat je de lange versie moet gebruiken dus zanten1234@csgwillemdezwijger.nl.
Als je nieuw bent op school dan is je gebruikersnaam te vinden op het instructievel dat bij de kennismaking is uitgereikt. Het kan zijn dat je dit wachtwoord al aangepast hebt of dat je het verkeerd hebt ingevoerd.
Als het nu nog steeds niet lukt kan via wachtwoordherstel het wachtwoord worden gereset. Wachtwoordherstel moet je dan wel al een keer ingesteld hebben.

Ik heb geen mobiele telefoon, hoe kan ik dan wachtwoordherstel of MFA gebruiken?

Er is een alternatief mogelijk in de vorm van wat een token genoemd wordt. Dit is een klein hulpmiddel dat je bv aan je sleutelbos kunt hangen en een code genereert als daar om gevraagd wordt.
De bruikleen van een hardware token is in principe gratis. De token mag gebruikt worden zolang als nodig maar moet bij vertrek van de leerling van school moeten worden ingeleverd of op het moment dat de leerling over een eigen mobiele telefoon beschikt.
Bij verlies of fysieke beschadiging van de token zullen de kosten van € 15 voor een token in rekening worden gebracht. Een token die enkel niet meer werkt (dus niet fysiek is beschadigd) zal gratis worden vervangen.
De tokens zijn geregistreerd in de schoolomgeving. Tokens die niet via school zijn geleverd worden niet ondersteund en werken niet in onze omgeving.

Klik hier voor het aanvraagformulier voor een hardware token.

Ik maak gebruik van een token van school maar deze doet het niet meer. Wat nu?

Kom met je defecte token naar de afdeling ICT in de mediatheek dan zorgen we dat je een andere krijgt. Als het defect niet veroorzaakt is door vernieling krijg je gratis een andere mee. Als er sprake is van vernieling wordt er € 15 in rekening gebracht. Je kunt natuurlijk ook overschakelen naar het gebruik van een mobiele telefoon als je daar inmiddels over beschikt.

Ik maak gebruik van een token van school maar deze ben ik kwijt. Wat moet ik doen?

Meldt dit direct bij de ICT helpdesk van school zodat deze je token kunnen deactiveren (dit is noodzakelijk om je account te beschermen). Je zult dan een nieuw token moeten gaan gebruiken (of je telefoon) om door de MFA stap tijdens het inloggen te kunnen komen. Voor een nieuw token zal je dan opnieuw de €15 borg moeten betalen.

Ik wil het token van school inleveren en mijn telefoon gaan gebruiken voor MFA. Hoe pak ik dat aan?

Je moet twee stappen zetten:

  1. Instellen van je telefoon als MFA authenticatiemiddel. Op deze pagina vind je informatie over hoe je dat kunt doen.
  2. Inleveren van je token bij de afdeling ICT. Als je dit gedaan hebt krijg je een bewijsje mee dat je de token hebt ingeleverd en zal de borg van € 15 binnen enkele weken worden teruggestort op de rekening van je ouders.
Ik ga van school weg en wil mijn token inleveren. Waar doe ik dat? 

Je levert je token in bij de afdeling ICT. Als je dit gedaan hebt krijg je een bewijsje mee dat je de token hebt ingeleverd en zal de borg van € 15 binnen enkele weken worden teruggestort op de rekening van je ouders.