Organisatie

_20_9648

De officiële naam van onze school is: Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Schoonhoven.

Raad van Beheer

De Raad van Beheer van CSG Willem de Zwijger bestaat uit een algemeen bestuur, verantwoordelijk voor het intern toezicht, en een rector-bestuurder die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de school.

De Raad van Beheer bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. J. Huizinga, voorzitter
  • Dhr. R.P. de Pater
  • Dhr. L.G. de Kool
  • Dhr. T.C. Voorwinden
  • Mw. M.E.C. Janssen
  • Mw. J. Eshuis

Bestuurssecretariaat:
Mw. E.M. van Es
Postbus 119
2870 AC Schoonhoven
0182-390539
algemeen@csgwillemdezwijger.nl

Rector-bestuurder en directie

De directie bestaat uit de rector-bestuurder, de sectordirecteuren en de directeur beheer.
De rector-bestuurder is verantwoordelijk voor het leiden en besturen van de stichting en het schoolbestuur.
De sectordirecteuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in hun sector en geven leiding aan docenten, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van hun sector.
De directeur beheer geeft leiding aan het ondersteunend personeel en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het beheer van het schoolgebouw.

  • Dhr. W.P. Littooij, rector-bestuurder a.i.
  • Dhr. D.A. Visser, directeur onderwijs

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) adviseert en beslist mee over het beleid dat de schoolleiding van de WZ maakt. De MR kan ook eigen voorstellen doen om het beleid en het functioneren van de school te verbeteren. De MR is onafhankelijk en bestaat uit drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden. Vergaderingen zijn openbaar en worden ongeveer zes keer per jaar georganiseerd.

Missie en Visie