Organisatie

_20_9648

De officiële naam van onze school is: Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Schoonhoven.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van CSG Willem de Zwijger is verantwoordelijk voor het intern toezicht op de school. Zij bestaat uit de volgende leden:

 • J. Huizinga, voorzitter
 • T.C. Voorwinden, vicevoorzitter
 • R.P. de Pater
 • L.G. de Kool
 • M.E.C. Janssen
 • J. Eshuis

De renumeratiecommissie wordt gevormd door de leden Huizinga en De Kool. De auditcommissie bestaat uit de leden De Kool en De Pater.

Bestuurssecretariaat:
Mw. E.M. van Es
Postbus 119
2870 AC Schoonhoven
0182-390539
algemeen@csgwillemdezwijger.nl

Bestuur en management

De dagelijkse leiding en het bestuur van de school is belegd bij de rector-bestuurder. De rector-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en de school.

De rector-bestuurder is verantwoordelijk voor het aansturen van het onderwijskundig deel van de school. Hiervoor geeft hij leiding aan vijf teamleiders. Daarnaast is de rector-bestuurder verantwoordelijk voor de aansturing van de ondersteunende diensten van de school. Hiervoor geeft hij leiding aan het hoofd beheer, hoofd financiën en hoofd personeel en organisatie (HR).

Bestuur en management worden hierbij ondersteund door een beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit.

Directie

 • D.A. (André) Visser, rector-bestuurder

Managementteam onderwijs

 • A.P. (Arnelle) van Wijngaarden, teamleider leerjaar 1
 • M.P. (Perry) van Oosterum, teamleider vmbo-t (vmbo-t 2, 3 en 4)
 • J.B. (Bas) de Jong, teamleider middenbouw (havo en vwo 2 en 3)
 • C.A. (Carolien) van der Sluis-van Dalen, teamleider havo (havo 4 en 5)
 • Y.C. (Yoni) Posthuma, teamleider vwo (vwo 4, 5 en 6)

Managementteam bedrijfsvoering

 • M. (Marjanne) Mak, hoofd HR
 • W.D. (Daniël) Westhoek, hoofd beheer
 • L. (Heleen) den Boer-van den Berg, hoofd financiën

Ondersteuning bestuur en management

 • A. (Anneke) Grootenhuis, beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit (per 1 maart 2024)

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) adviseert en beslist mee over het beleid dat de schoolleiding van de CSG Willem de Zwijger maakt. De MR kan ook eigen voorstellen doen om het beleid en het functioneren van de school te verbeteren. De MR is onafhankelijk en bestaat uit drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden. Vergaderingen zijn openbaar en worden ongeveer zes keer per jaar georganiseerd.

Missie en Visie