Organisatie

_20_9648

De officiële naam van onze school is: Stichting tot Oprichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Schoonhoven.

Raad van Beheer

De Raad van Beheer van CSG Willem de Zwijger bestaat uit een algemeen bestuur, verantwoordelijk voor het intern toezicht, en een rector-bestuurder die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de school.

De Raad van Beheer bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. J. Huizinga, voorzitter
 • Dhr. R.P. de Pater
 • Dhr. L.G. de Kool
 • Dhr. T.C. Voorwinden
 • Mw. M.E.C. Janssen
 • Mw. J. Eshuis

Bestuurssecretariaat:
Mw. E.M. van Es
Postbus 119
2870 AC Schoonhoven
0182-390539
algemeen@csgwillemdezwijger.nl

Rector-bestuurder, directie en management

De directie bestaat uit de rector-bestuurder en de directeur onderwijs.

De rector-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en de school. Daarnaast is de rector-bestuurder verantwoordelijk voor de aansturing van de ondersteunende diensten van de school. Hiervoor geeft hij leiding aan het hoofd beheer, hoofd financiën en hoofd personeel en organisatie (HR).

De directeur onderwijs is verantwoordelijk voor het aansturen van het onderwijskundig deel van de school. Hiervoor geeft hij o.a. leiding aan 5 teamleiders.

Directie:

 • W.P. Littooij, rector-bestuurder a.i.
 • D.A. Visser, directeur onderwijs

Teamleiders:

 • A.P. van Wijngaarden, teamleider leerjaar 1
 • M.P. van Oosterum, teamleider vmbo-t (vmbo-t 2, 3 en 4)
 • J.B. de Jong, teamleider middenbouw (havo en vwo 2 en 3)
 • C.A. van der Sluis-van Dalen, teamleider havo (havo 4 en 5)
 • dhr. Y.C. Posthuma, teamleider vwo (vwo 4, 5 en 6)

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) adviseert en beslist mee over het beleid dat de schoolleiding van de WZ maakt. De MR kan ook eigen voorstellen doen om het beleid en het functioneren van de school te verbeteren. De MR is onafhankelijk en bestaat uit drie leerlingen, drie ouders en zes personeelsleden. Vergaderingen zijn openbaar en worden ongeveer zes keer per jaar georganiseerd.

Missie en Visie