Driehoeksgesprekken

image-9

Twee keer per jaar vindt er een driehoeksgesprek plaats tussen uw kind, de mentor en u. Het eerste gesprek staat in het teken van kennismaking.

Bij een driehoeksgesprek heeft uw kind zelf de regie. Uw kind bepaalt de inhoud van de gesprekken en nodigt u en de mentor uit voor het gesprek. Er is ruimte voor het delen van successen en uitdagingen, en er is aandacht voor oriëntatie op studie en beroep. Ook bepaalt uw kind van wie hulp en ondersteuning nodig is.

Met steun van de mentor, vakdocenten en u, bereidt uw kind een presentatie voor. Ook zal uw kind op basis van feedback van de vakdocenten een plan maken. Daarin staan concrete vervolgstappen voor een goed vervolg van de schoolcarrière.

Door deze opzet ontstaat er ruimte voor individuele leerbehoeften en komt de verantwoordelijkheid voor het leren meer bij de leerling zelf te liggen.