Verzuim en verlof

_20_8318

Is uw kind ziek, moet hij/zij naar de tandarts of wilt u een vrije dag aanvragen? Regel het hier.

Ziek

Wij maken gebruik van Magister voor het ziekmelden van uw zoon of dochter. Hiervoor gebruikt u Magister web op uw pc of de Magister app op uw smartphone. U hoeft niet meer te wachten tot 07.45 uur om school te bellen, u kunt uw kind via de app ziekmelden. Hiervoor geldt nog steeds de regel dat ziekmelden vóór 08.30 uur moet gebeuren.

Hieronder volgt de werkwijze van de ziekmeldmodule in de Magister app:
• De ziekmelding kan alleen gedaan worden via het ouderaccount.
• Ziekmelden kan alleen voor vandaag en/of morgen.
• Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor de vrijdag.
• Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk. Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag.
• Bij meerdere dagen ziek, vragen wij u vriendelijk uw kind dagelijks ziek te melden. Eventueel kunt u aanvullende informatie vermelden in het opmerkingenvak.
• De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren. Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder een melding.
• Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd.

Ziek naar huis – gedurende de dag kan niet via Magister. Uw kind moet zich in dit geval melden bij de presentiecoördinator. Als uw kind naar huis gaat zonder zich ziek te melden, is hij/zij onwettig afwezig. Gemiste uren moeten dan dubbel ingehaald worden.

Zit uw kind in de eerste of tweede klas? Dan wordt u gebeld als uw kind zich op school ziekmeldt. Er wordt dan afgesproken hoe uw kind naar huis gaat. Als beide ouders/verzorgers onbereikbaar zijn, blijft de leerling op school.

Vanaf de derde klas kunnen leerlingen na ziekmelding direct naar huis. U dient zo snel mogelijk de thuiskomst van uw kind liefst per mail te bevestigen aan de presentiecoördinator (presentie@csgwillemdezwijger.nl).

Wanneer een leerling tien of meer schooldagen achter elkaar ziek is, neemt de mentor contact met u op.

De jeugdverpleging wordt ingeschakeld:
• na de derde ziekmelding binnen drie maanden;
• wanneer een leerling meer dan 80 lesuren ziek is geweest.

Brief instructie ziekmelden via Magister

Regulier verlof

Leerlingen kunnen verlof krijgen voor bijvoorbeeld een bezoek aan dokter of tandarts, of voor een huwelijk. Dit verlof moet minimaal 24 uur van tevoren door de ouders/verzorgers per mail worden aangevraagd. De volgende zaken moeten duidelijk worden vermeld:

 • naam en klas van leerling;
 • reden van verlof;
 • datum en lesuren waarvoor verlof wordt gevraagd.

Wij vragen u zoveel mogelijk rekening te houden met vrije momenten in het rooster bij het maken van medische afspraken.

Zonder tegenbericht zal het aangevraagde verlof worden goedgekeurd en worden verwerkt in Magister. Als een verlofaanvraag wordt afgewezen zal de presentiecoördinator contact opnemen met de ouders/verzorgers en uitleggen waarom de aanvraag is afgewezen.

Als uw kind bijvoorbeeld onverwachts naar de dokter of tandarts moet, kunt u naar school bellen om direct verlof te regelen.

Leerlingen vanaf 18 jaar kunnen zelf verlof aanvragen. Zij ondertekenen hiervoor een gedragscode.

Mail naar verlof@csgwillemdezwijger.nl

Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof kan worden aangevraagd voor situaties waarin de reguliere verlofregeling van de Wet op de Leerplicht niet voorziet. Dit geldt met name voor verlof van meerdere dagen.

Voor vragen over buitengewoon verlof kunt u contact opnemen met de presentiecoördinator.

Te laat komen

 • Een leerling wordt geacht op tijd op school aanwezig te zijn.
 • Leerlingen die te laat zijn, moeten zich melden bij de presentiecoördinator (of bij  zijn of haar afwezigheid bij de conciërge)
 • De leerling krijgt dan een ‘te laat briefje’, zonder dit briefje kan je de les niet in.
 • Tot een kwartier na aanvang van de les is er nog sprake van ‘te laat komen’, daarna wordt het beschouwd als ongeoorloofd afwezig. Leerlingen die te laat zijn, worden genoteerd in Magister.
 • De eerste keer te laat heeft geen consequenties. Bij 2 keer te laat moet de leerling de eerstvolgende lesdag zich melden een half uur vooraanvang van de 1e les. Bij drie keer moet de leerling zich 2 keer melden. Bij 4 keer te laat moet de leerling zich 3 keer melden en sturen we een brief naar ouders.
 • Bij 5x te laat krijgt de leerling een blokweek, wat betekent 5 keer melden om 8.00 uur. Ouders/verzorgers worden telefonisch op de hoogte gesteld.
 • Terugkomafspraken komen in de Magister agenda te staan. Deze agenda is ook inzichtelijk voor ouders/verzorgers. Niet nakomen van de afspraak betekent dubbel terugkomen.
 • Voor aanvullende informatie zie het presentieprotocol.

Spijbelen

 • Een leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar verzuimoverzicht in Magister.
 • Sta je onterecht absent dan neem je gelijk contact op met de docent die dat gemeld heeft.
 • Iedere dag roepen we leerlingen op die ongeoorloofd absent zijn. De leerling komt diezelfde dag nog bij langs bij de presentiecoördinator om de absentie(s) te bespreken.
 • Gemiste lesuren moeten dubbel worden ingehaald.
 • Ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht.
 • Terugkomafspraken komen in je Magister agenda te staan. Deze agenda is ook inzichtelijk voor ouders/verzorgers. Niet nakomen van de afspraak betekent dubbel terugkomen.
 • Voor aanvullende informatie zie het presentieprotocol.

Flexuren

 • Flexuren tellen mee als onderwijstijd.
 • Een leerling zorgt zelf er zelf voor tijdig ingeschreven te staan voor flexuren.
 • Achteraf zal de maatwerkcoördinator dit controleren.
 • Heb je je niet voldoende ingeschreven dan schrijft de maatwerkcoördinator je alsnog in voor die uren. Dit zal dan in de volgende schoolweek op het 10e uur zijn. Deze uren komen bovenop de uren de je wekelijks moet volgen. Deze uren staan vast en je kunt ze dus niet wisselen.
 • Ben je niet aanwezig tijdens het flexuur waarop je ingeschreven staat, dan geldt dezelfde procedure als spijbelen.

Extra vrije dag

 • Het schooljaar 2023-2024 mag er één extra lesvrije dag aangevraagd worden.
 • Een aanvraag voor deze extra verlofdag kan tot vrijdag 10 mei 2024 worden ingediend via verlof@csgwillemdezwijger.nl met als onderwerp “extra verlofdag” en vermelding van de reden waarom het verlof wordt aangevraagd.
 • Na vrijdag 17 mei 2024 worden voor het schooljaar 2023/2024 geen extra lesvrije dagen meer toegekend.
 • De extra lesvrije dag kan alleen gebruikt worden met een bepaalde reden zoals een dag eerder op vakantie gaan, een feest waar geen bijzonder verlof voor wordt verleend of een familie activiteit. Het is niet de bedoeling dat deze dag gebruikt wordt om iets met klasgenoten te ondernemen.
 • De leerling is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste toetsen. Een vrije dag is geen reden om de dag erna het huiswerk niet in orde te hebben of een toets niet te hebben geleerd.
 • De mogelijkheid voor het aanvragen van een extra vrije dag komt per schooljaar 2024-2025 te vervallen. Aanvragen voor het nieuwe schooljaar zullen daarom niet in behandeling worden genomen.
Protocol presentiebeleid