Leermiddelen

image-5

Omdat de WZ een leermiddelenfonds heeft, hoeft u zelf geen boeken te bestellen voor uw kind. De schoolboeken worden door de school aan onze leerlingen verstrekt. Antwoord op de belangrijkste vragen rond schoolboeken vindt u hier.

Moet ik de boeken voor mijn kind zelf bestellen?

Nee. Uw kind krijgt de boeken van school. Aan het begin van het schooljaar wordt het boekenpakket op school uitgereikt. Op de uitleverlijst staat duidelijk vermeld welke boeken in bruikleen zijn. Deze boeken worden gekaft en moeten aan het einde van het schooljaar weer ingeleverd worden.

Hoe worden de boeken meegegeven?

De pakketten worden geleverd in een stevige tas. Voor leerlingen die op de fiets komen is het handig als ze hun schooltas meenemen. De pakketten bevatten veel boeken en zijn dus zwaar. We raden brugklasleerlingen daarom aan om niet alleen te komen.

De inhoud van het boekenpakket klopt niet. Wat moet ik doen?

Voor ontbrekende, verkeerd geleverde of ernstig beschadigde boeken kunt u het klachtenformulier inleveren. Dit formulier is meegeleverd met het boekenpakket.

Het ingeleverde klachtenformulier kan worden ingeleverd bij de boekenbalie, die in de eerste week geopend is.

Ontbrekende of beschadigde boeken die u later meldt, worden aan u in rekening gebracht.

Moet ik de boeken kaften?

Alle huurboeken moeten worden gekaft met papier dat makkelijk te verwijderen is, zodat het boek aan het einde van het jaar weer netjes kan worden ingeleverd. Op de uitleverlijst in het boekenpakket staan de huurboeken vermeld. Op de gekafte boeken en werkboeken moeten de naam en schooljaar/klas van uw kind geschreven zijn.

Wat doe ik als een boek tijdens het schooljaar stuk gaat?

Uw kind gaat direct met het boek naar de coördinator Leermiddelenfonds om de beschadiging te laten beoordelen. Eventuele kosten kunnen worden betaald met pin- of schoolpas.

Mijn kind is een boek kwijtgeraakt.

Uw kind stuurt een e-mail naar leermiddelenfonds@csgwillemdezwijger.nl en vermeldt om welk boek het gaat. Zodra er een nieuw exemplaar klaarligt krijgt uw kind hier per mail bericht van. De kosten voor vervanging kunnen worden betaald met pin- of schoolpas.

Wat is de Plenda-agenda?

In de brugklas leert uw kind om huiswerk te noteren en te plannen. Dit doen we met de schoolagenda van Plenda. Alle brugklasleerlingen gebruiken deze agenda. De bestelling van deze agenda wordt verzorgd door de school. De kosten (€14 per stuk) zijn inbegrepen bij de schoolkosten. Vanaf leerjaar 2 kopen leerlingen zelf hun agenda.