Gegevens en privacy

20191008_19_0104

Om onderwijs te kunnen geven heeft de school persoonlijke gegevens nodig van zowel leerlingen als personeel. Denk aan cijferlijsten, salarisgegevens of bankrekeningnummers. Dat deze gegevens goed beschermd moeten worden is vastgelegd in de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Een korte samenvatting van de regels omtrent privacy: de school moet een goede reden hebben om persoonsgegevens te bewaren; deze gegevens moeten alleen beschikbaar zijn voor degene die daar recht op heeft.

Meer informatie over gebruik van gegevens vindt u in de schoolgids.

Privacy officer:
vacant

Functionaris Gegevensbescherming:
Mw. L. den Boer-Van den Berg

privacy@csgwillemdezwijger.nl