Disclaimer

Disclaimer voor csgwillemdezwijger.nl
Op deze pagina vindt u de disclaimer van csgwillemdezwijger.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door CSG Willem de Zwijger. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CSG Willem de Zwijger is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij CSG Willem de Zwijger.