Laptops

20191008_19_0104

Digitale werkvormen en opdrachten zijn een mooie aanvulling voor docenten om hun lessen interessant te maken en te houden. Omdat wij vinden dat leerlingen op verschillende manieren moeten kunnen leren en werken, zijn bijna alle lesmethodes digitaal. Daarom gebruiken al onze leerlingen een Laptop.

Waarom Windows laptops?

Windows laptops zijn snel, betrouwbaar en betaalbaar. Ze ondersteunen lokale Microsoft 365 applicaties, waar al onze leerlingen gratis gebruik van kunnen maken. Overal in school is wifi beschikbaar, dus onze leerlingen hebben altijd toegang tot het lesmateriaal. Zo krijgen ze les in een up-to-date digitale leeromgeving.

Geen Chromebooks meer?

Na een aantal jaren de Chromebooks met succes te hebben ingezet begint het eenvoudige concept achter Chromebooks langzamerhand toch een te beperkende factor te vormen. De onderwijsontwikkelingen vragen om uitgebreidere mogelijkheden en ook sluit een Windows laptop beter aan bij vervolgopleidingen.

De Chromebooks van bestaande leerlingen blijven gewoon gebruikt worden maar met de instroming van nieuwe leerlingen zullen de Chromebooks langzamerhand worden uitgefaseerd. Chromebooks die aan vervanging toe zijn zullen door Windows laptops vervangen moeten gaan worden.

Uiterlijk schooljaar 2027-2028 stopt de ondersteuning van Chromebooks definitief.

Laptops van The Rent Company

Via The Rent Company bieden we ouders/verzorgers keuze uit enkele verschillende laptops. Wij doen dit omdat we op deze manier kunnen garanderen dat uw kind een laptop bezit die werkt met de applicaties die we gebruiken. Verzekering voor schade en diefstal en tijdelijke vervanging bij storingen is bij de aanschaf inbegrepen, dus uw kind komt nooit zonder laptop te zitten.

Voordelen van een laptop via The Rent Company:

 • Makkelijk te bestellen.
 • Mogelijkheid om te kopen of huren.
 • Verzekering en directe vervanging bij schade, verlies en diefstal.
 • Vanaf de eerste lesdag een werkende laptop die direct in de les kan worden gebruikt.
 • In de brugklas kunnen docenten meekijken op de laptops van de leerlingen en ze zo individueel begeleiden.

Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen krijgen voorafgaand aan het schooljaar informatie over het bestellen van de laptop.

Als een laptop in de loop van de tijd aan vervanging toe is kan er ook een nieuwe via The Rent Company worden besteld.

Hier komt de link voor het bestellen van een laptop via The Rent Company voor het schooljaar 2024-2025. Op dit moment is het aanbod van laptops nog niet definitief vastgesteld. Probeert u het later nog eens.

Veelgestelde vragen

We hebben al een laptop in ons bezit. Kunnen we die ook gebruiken?

In principe kan dit maar er kunnen beperkingen zijn:

 • Er kan niet worden gegarandeerd dat een laptop die buiten de school om aangeschaft is goed zal functioneren binnen onze schoolomgeving.
 • In het geval van technische problemen wordt er geen reparatie of vervangende laptop service geboden. Reparatie valt dan onder de eigen verantwoordelijkheid. Wel kan een laptop gehuurd worden (€ 1 per dag) maar de huur-laptop moet dan wel dagelijks opgehaald en weer ingeleverd worden: ze mag de school niet verlaten.
 • De laptop moet voor optimaal functioneren binnen de school opgenomen worden in het beheersysteem van school. Hiervoor moet de leerling met de laptop langskomen bij de afdeling ICT waar dit geregeld kan worden. 
Kan er naast een school account ook een eigen privé-account gebruikt worden op de laptop?

Ja, dat kan. De laptop is eigendom van de leerling en niet van school. Op school dient er gebruik gemaakt te worden van het schoolaccount maar er kunnen eenvoudig een of meerdere privé profielen worden ingesteld.

We hebben een ander soort device (laptop/tablet) dan een Windows laptop ter beschikking. Kunnen we die gebruiken?

Dit wordt niet ondersteund door de school. De kans bestaat dat e.e.a. niet goed functioneert, verstorend werkt of niet past binnen de wijze waarop lessen ingevuld worden binnen de school. Er wordt in principe geen ondersteuning gegeven op het gebruik van een eigen device wat een extra risico oplevert.
De leerling kan hier dus op vervelende momenten mee geconfronteerd worden.
We adviseren het gebruik van een ander device dan een laptop die aangeschaft is via The Rent Company daarom ook niet.

We hebben via school eerder een Chromebook aangeschaft voor een van onze andere kinderen die nu niet meer op school zit. Kunnen we die opnieuw gebruiken?

We adviseren dit niet. De mogelijkheden van een Windows laptop zijn uitgebreider dan die van een Chromebook. Het onderwijs gaat vanaf de invoering van de Windows laptop uit van de mogelijkheden die uitgebreider zijn dan die van Chromebooks. Uw kind zou hiermee niet volledig mee kunnen doen met de lessen.

Ons kind zal naar verwachting slechts één of twee jaar de WZ bezoeken. Moeten we dan toch een laptop aanschaffen of huren?

U kunt in dit geval het beste voor de volgende constructie kiezen: U kiest bij het bestellen voor de huurconstructie voor 48 maanden (met een borg van 4 maanden). Als uw kind de school verlaat vóór het verlopen van de huurperiode kan de laptop geretourneerd worden naar The Rent Company en wordt het contract beëindigd. De borg bent u in dat geval wel kwijt. Als uw kind bijvoorbeeld slechts een jaar de WZ bezoekt betaalt u uiteindelijk enkel het equivalent van 16 maanden huur.
Deze bijzonder coulante regeling wordt aangeboden vanuit The Rent Company. U kunt contact met hen opnemen als u hierover verdere vragen heeft.

We hebben nu een aantal jaren een Chromebook van school die nu aan vervanging toe is of waarvoor de service verloopt. Moeten we een nieuwe aanschaffen?

Als de service verloopt (deze is maximaal vier jaar) hoeft u niet per sé een nieuwe Chromebook aan te schaffen: zolang de oude het doet is dat prima. Er kan wel een probleem ontstaan als deze defect raakt: u kunt deze dan niet meer laten repareren via The Rent Company en u zult dan een alternatief moeten vinden.
U kunt in dit geval het beste voor de volgende constructie kiezen: U bestelt een nieuwe Windows laptop (Chromebooks bieden we niet meer aan) bij The Rent Company en kiest voor de huurconstructie voor 48 maanden (met een borg van 4 maanden). Als uw kind de school verlaat vóór het verlopen van de huurperiode kan de laptop geretourneerd worden naar The Rent Company en wordt het contract beëindigd. De borg bent u in dat geval wel kwijt. Als uw kind bijvoorbeeld slechts een jaar de WZ bezoekt betaalt u uiteindelijk enkel het equivalent van 16 maanden huur.
Deze bijzonder coulante regeling wordt aangeboden vanuit The Rent Company. U kunt contact met hen opnemen als u hierover verdere vragen heeft.

Ons kind verlaat de school maar de Chromebook is nog aan het beheer van de school gekoppeld. Hoe kunnen we dit laten verwijderen zodat de Chromebook weer vrij te gebruiken is?

Om de Chromebook uit het beheer te laten verwijderen kunt u een e-mail sturen naar helpdesk@csgwillemdezwijger.nl met daarin de naam van uw kind en het Service-nummer van The Rent Company dat op een sticker onder op de Chromebook staat. Is deze sticker er niet dan kan ook het serienummer worden doorgegeven dat u als volgt kunt opvragen:

 • Start de Chromebook op maar log niet in. Indien ingelogd dan eerst uitloggen.
 • Druk dan op de toetscombinatie Alt + V. Er verschijnt dan rechts boven in het scherm een regel tekst waar o.a. het serienummer (SN) staat vermeld.

Als de Chromebook door de ICT afdeling eenmaal uit de beheeromgeving is verwijderd krijgt u daarvan bericht. Daarna moet u de Chromebook zelf nog resetten om de beheerinstellingen definitief te verwijderen.

U doet dit door:

 • in het startscherm de toetscombinatie Ctrl + Alt + Shift + R in te drukken.
 • Let op! In de volgende stap worden alle lokale gegevens van de Chromebook gewist! 
 • Druk in het scherm dat verschijnt op de Powerwash knop.  De Chromebook wordt nu gereset.
 • Na de herstart kan de Chromebook weer in gebruik worden genomen.