Ondersteuning

_20_9873

Heb jij het gevoel dat het niet lekker loopt? Het kan zijn dat je met wat extra begeleiding beter gaat presteren op school. Wij doen er alles aan om te zorgen dat jij lekker in je vel zit. Daarom bieden we, na overleg met de zorgcoördinator verschillende vormen van begeleiding aan.

Om goed te kunnen presteren op school, is het belangrijk dat je lekker in je vel zit. Soms heb je daarvoor misschien een steuntje (of juist een duwtje) in je rug nodig. Op de WZ kun je bij verschillende mensen terecht. Denk bijvoorbeeld aan:

    • Mentor
    • Orthopedagoog
    • Vertrouwenspersoon

In het ‘Schoolondersteuningsprofiel’ staat beschreven welke ondersteuning onze school kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat.

Schoolondersteuningsprofiel

Mentor

De mentor is in de meeste gevallen jouw eerste aanspreekpunt. Hij staat voor je klaar als je hulp nodig hebt bij je studie. Maar ook als je (om wat voor reden dan ook) niet lekker in je vel zit, kun je bij je mentor terecht. De mentor is ook het eerste aanspreekpunt voor je ouders.

Orthopedagoog

Levert het leren jou problemen op? Dan kan onze orthopedagoog jou maar ook je docenten en mentor ondersteunen. Zo wordt met elkaar gekeken naar hoe we jou zo goed mogelijk op school kunnen laten functioneren. De orthopedagoog is ook op maandag aanwezig in de ondersteuningsklas en geeft in leerjaar 1 de training: Dyslexie de baas.

Vertrouwenspersoon en klachten

Als leerling kun je ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen je daarom van harte uit bij ontevredenheid, de betreffende medewerker of de schoolleiding aan te spreken.
Als je er met de betrokkene(n) niet uitkomt of de klacht naar jouw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als je niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kun je een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar je, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt je eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

Klik hier als je meer wilt weten.

Dyslexie

Heb jij dyslexie? Dan helpt onze dyslexiecoach jou om te zorgen dat je daar op school zo min mogelijk last van hebt. Aan het begin van ieder schooljaar heb je een gesprek met de dyslexiecoach om te kijken welke ondersteuning je nodig hebt.

Jeugdgezondheidszorg

In de eerste of tweede klas word je uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hierin wordt gekeken naar je gezondheid, ontwikkeling en leefstijl. In de derde of vierde klas krijg je een extra check aangeboden. Zo kun je zien hoe gezond je leeft en wat je nog zou kunnen veranderen.
Verder krijg je van de JGZ persoonlijk of klassikaal advies over gezond schoolleven. Dat gaat bijvoorbeeld over ziekteverzuim, omgaan met elkaar, pesten, genotmiddelen en seksualiteit.
Bij langdurig of frequent ziekteverzuim zal de jeugdverpleegkundige contact met je ouders opnemen.

Jeugdondersteuning op school (JOS)

Zit je thuis in een lastige periode en kan je mentor je niet verder helpen ? Dan kun je gebruik maken van Jeugdondersteuning op school. JOS kan namelijk een extra verbinding tussen school en thuis zijn. Uitgangspunt van JOS is het bieden van kortdurende hulp. Na toestemming van je ouders zal een Jos-medewerker een aantal gesprekken met je voeren om te kijken hoe je kunt omgaan met problemen in jouw situatie.

Vertrouwenspersoon & klachten

Als leerling kun je ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan er vanuit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen je daarom van harte uit bij ontevredenheid, de betreffende medewerker of de schoolleiding aan te spreken.
Als je er met de betrokkene(n) niet uitkomt of de klacht naar jouw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als je niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kun je een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar je, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt je eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.
Klik hier als je hier meer over wilt weten.