Gezonde school

20180904_ovdw_18_8036-web

Dat een gezond leven belangrijk is, weet iedereen. Dat dat in de praktijk soms niet meevalt, is ook algemeen bekend. Op de WZ stimuleren we daarom leerlingen om een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Zo zijn ze, nu én later, beter in staat om gezonde keuzes te maken.

De WZ heeft het vignet Gezonde School behaald.  Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De school heeft deelcertificaten ontvangen voor welbevinden en gezonde voeding. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! In het schooljaar 2021-2022 wordt het deelcertificaat relaties & seksualiteit aangevraagd.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Tijdens de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het omgaan met en het oog hebben voor elkaar, sociale veiligheid en pesten. Het onderwerp voeding komt aan de orde tijdens de lessen verzorging, biologie en O&O. Zo telen brugklassers tijdens biologie groenten en fruit in de schooltuin en maken ze daar een maaltijd van tijdens het vak verzorging.

Onze Gezonde-Schoolaanpak is onder andere terug te zien in het aanbod van onze kantine die het predikaat ‘Gezonde Schoolkantine – Goud’ heeft gekregen. Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan.
De resultaten van de kantinescan zullen worden gedeeld met de directie.

www.gezondeschool.nl