Gezonde school

20180904_ovdw_18_8036-web

Dat een gezond leven belangrijk is, weet iedereen. Dat dat in de praktijk soms niet meevalt, is ook algemeen bekend. Op de WZ stimuleren we daarom leerlingen om een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Zo zijn ze, nu én later, beter in staat om gezonde keuzes te maken.

De WZ heeft het keurmerk Gezonde School ontvangen op basis van het deelcertificaat ‘Welbevinden’. We organiseren activiteiten over thema’s als voeding, seksualiteit en drugs.

Onze Gezonde-Schoolaanpak is onder andere terug te zien in het aanbod van onze kantine die het predikaat ‘Gezonde Schoolkantine – Goud’ heeft gekregen. Onze kantine voldoet aan de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen van het Voedingscentrum. Ieder jaar brengen wij het aanbod en de uitstraling van de kantine in kaart met de Kantinescan.

www.gezondeschool.nl