Identiteit

_20_8867-lol

De ā€˜Cā€™ in CSG Willem de Zwijger staat er niet voor niets: onze scholengemeenschap is een christelijke school. Dat ziet u bijvoorbeeld aan onze dagopeningen en de kerst- en paasvieringen. Maar er is meer. De christelijke levensbeschouwing is onze dagelijkse inspiratiebron bij alles wat we doen. Aan de hand van de volgende vier kernwaarden laten we zien wat dit in de praktijk voor ons betekent.

Kernwaarden

Aandacht

We gaan uit van de uniciteit van ieder mens; God schiep de mens naar Zijn beeld en daarom hebben we oog voor wie de leerling is en voor wat de leerling nodig heeft.

Groei

De WZ biedt een uitdagende leeromgeving waarin leerlingen worden geholpen talenten te ontdekken en ontplooien. Groeien betekent meer dan kennis opdoen en daarom besteden we hiernaast ook veel aandacht aan socialisatie en persoonsvorming.

Verantwoordelijkheid

Op de WZ krijgen leerlingen gaandeweg meer verantwoordelijkheid. Zo leren ze zich steeds meer eigenaar voelen van hun eigen leerproces. Ook leren ze op andere terreinen zelfbewust verantwoordelijkheid te nemen.

Vertrouwen

Leerlingen hebben ruimte nodig om te groeien en dat vergt wederzijds vertrouwen. Wij geven leerlingen, binnen de kaders, graag het vertrouwen dat ze nodig hebben om te worden wie ze zijn.

Om aan te geven hoe belangrijk deze kernwaarden voor de WZ zijn, zijn ook de inrichting van de school, het logo en de huisstijl hierop gebaseerd. Deze kernwaarden zijn bovendien voortdurend onderwerp van gesprek voor de directie, het personeel en de leerlingen van de school. We staan er, samen met de leerlingen, regelmatig bij stil hoe we deze kernwaarden met en voor elkaar in praktijk kunnen brengen.

gebedsgroep_1200px

Gebedsgroep

De gebedsgroep is een initiatief van een kleine groep ouders. Zij komen iedere maand bij elkaar om de school op te dragen in gebed, vanuit het geloof dat we in alles – ook dagelijkse schoolzaken – afhankelijk zijn van God. Er wordt gebeden voor algemene dingen zoals gezondheid en veiligheid van iedereen binnen de school, maar er wordt ook voorbede gedaan voor leerlingen, ouders en medewerkers.

U kunt zelf gebedsonderwerpen doorgeven via gebedsgroep@csgwillemdezwijger.nl. Uw bericht wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.