friend-3 WZ geel v2

Mentoraat en anti-pestprotocol

Mentoraat

De mentor is jouw eerste aanspreekpunt en hopelijk ook je vertrouwenspersoon. De mentor bespreekt dingen die je moet weten en helpt je als het nodig is. Je hebt mentorles en individuele gesprekken. De mentor is ook de contactpersoon voor jouw ouders. Tijdens de driehoeksgesprekken krijgen jouw ouders de gelegenheid om jouw mentor vragen te stellen en met om met elkaar te praten over hoe het gaat.

Als wij merken dat er extra ondersteuning nodig is in de begeleiding maken we met elkaar een OPP een ontwikkelingsperspectief. Hierin maken we samen met je mentor en met je ouders afspraken en stellen we doelen op en bedenken we met elkaar wat je nodig hebt om die te bereiken. Na een aantal maanden evalueren we deze doelen en bekijken we of het beter gaat. Vragen die belangrijk zijn bij het maken van een OPP zijn:

  1. Welke zorg en ondersteuning heb je nodig?
  2. Hoe sta je er in het onderwijs voor?
  3. Hoe goed kan je met jezelf en anderen omgaan?

Anti-pestprotocol

Alle leerlingen op onze school moeten zich veilig voelen, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. In het anti-pestprotocol staat hoe onze school pesten voorkomt en pestgedrag signaleert en hoe wij volgens de vijfsporenaanpak werken. De vijfsporenaanpak richt zich op de verschillende partijen die betrokken zijn bij pesten: leerlingen die pesten, leerling(en) die gepest worden, getuigen van pestgedrag, school en ouder(s)/verzorger(s).

De heer J.P. Peet

pe@csgwillemdezwijger.nl

anti-pestcoördinator

Stappenplan bij melding van pesten
 
calendar-9 WZ geel v2

Ondersteuningsklas

Hallo brugklasser,

Heb je moeite met het maken en leren van je schoolwerk? Je hebt een Plenda  maar je gebruikt hem niet, want alles staat op Magister. Je doet echt je best maar je cijfers vallen tegen. Misschien is de ondersteuningsklas iets voor jou?

Werkwijze

Je leert in een prettige sfeer een planning te maken en je daaraan te houden. Je kijkt op welke manier jij het beste kunt leren en hoe je dit na de ondersteuningsklas zelf kunt volhouden. Je kijkt welke manier van leren het beste bij jouw past en hoe je dit zelf na de ondersteuningsklas kunt gaan toepassen.

In de ondersteuningsklas word je minimaal 8 weken begeleid met je schoolwerk. Je komt ’s-middags na de schoollessen op alle schooldagen, behalve op woensdag.

Voordelen

  • Je verbetert je leergedrag,  leert plannen en leren leren.
  • Hiermee kun je je resultaten en motivatie verbeteren.
  • Naar school gaan wordt veel leuker!

Denk je dat de ondersteuningsklas iets voor jou is, bespreek het met je mentor of stuur een mail naar zorg@csgwillemdezwijger.nl

Flyer ondersteuningsklas
 
book-17 WZ geel v2

Dyslexie

Heb jij dyslexie? Dan helpt onze dyslexiecoach jou om te zorgen dat je daar op school zo min mogelijk last van hebt. Aan het begin van ieder schooljaar heb je een gesprek met de dyslexiecoach om te kijken welke ondersteuning je nodig hebt. Er is een dyslexieflexles waar je altijd binnen kunt lopen om zaken rondom dyslexie te bespreken.

Leerjaar 1

Kennismakingsgesprek met ouders/leerling en dyslexiecoach
Afspraken vastleggen over inzet hulpmiddelen
Instructie: Kurzweil op de WZ
Flexlessen Dyslexie de Baas gegeven door de orthopedagoog

Alle leerjaren

Dyslexiecoach
Flexles dyslexie

Dyslexieprotocol 2023-2024
Bijlage Dyslexieprotocol 2023-2024

 
smiley-1 WZ geel

JOS en GGD

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

In de eerste of tweede klas word je uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Hierin wordt gekeken naar je gezondheid, ontwikkeling en leefstijl. In de derde of vierde klas krijg je een extra check aangeboden. Zo kun je zien hoe gezond je leeft en wat je nog zou kunnen veranderen.
Verder krijg je van de JGZ persoonlijk of klassikaal advies over gezond schoolleven. Dat gaat bijvoorbeeld over ziekteverzuim, omgaan met elkaar, pesten, genotmiddelen en seksualiteit.
Bij langdurig of frequent ziekteverzuim zal de jeugdverpleegkundige contact met je ouders opnemen.

Jeugdondersteuning op school (JOS)

Zit je thuis in een lastige periode en kan je mentor je niet verder helpen ? Dan kun je gebruik maken van Jeugdondersteuning op school. JOS kan namelijk een extra verbinding tussen school en thuis zijn. Uitgangspunt van JOS is het bieden van kortdurende hulp. Na toestemming van je ouders zal een JOS-medewerker een aantal gesprekken met je voeren om te kijken hoe je kunt omgaan met problemen in jouw situatie.

 
wechat-1 WZ geel

Trainingen

Naast alle flexlessen die je kunt kiezen kun je bij ons op school ook aan jezelf werken. In de verschillende leerjaren bieden wij een aantal trainingen aan om jezelf te ontwikkelen. Deze trainingen worden op school gegeven en zijn op vrijwillige basis.

Faalangst (BOF) – leerjaar 1

Tijdens deze training leer je om te gaan met spanning en stress. Je krijgt praktische oefeningen en kijkt samen met de trainers wat bij jou past.

Sociale vaardigheidstraining (SOVA) – leerjaar 2

Tijdens deze training leer je contact maken, feedback geven en ontvangen, g-denken, lastige dingen zeggen en oefen je sociale situaties in een kleine groep.

Examenstressreductie

In een groep van max 12 leerlingen krijg je in 5 sessies uitleg over hoe jij het beste kunt omgaan met examenstress. De training wordt gegeven door medewerkers van JOS.

 
idea-11 WZ geel v2

Hoogbegaafdheid

Onze twee hoogbegaafdheidsspecialisten kijken hoe wij het onderwijs van hoogbegaafde leerlingen kunnen vormgeven. Zij ondersteunen docenten bij het beter leren signaleren en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen in de les. Als blijkt uit een erkende intelligentietest dat een leerling hoogbegaafd is, kan er extra hulp worden ingezet.