Anti-pestprotocol

samenwerking_1200px

Alle leerlingen op onze school moeten zich veilig voelen, zodat zij zich goed kunnen ontwikkelen. In het anti-pestprotocol staat hoe onze school pesten voorkomt en pestgedrag signaleert en hoe wij volgens de vijfsporenaanpak werken. De vijfsporenaanpak richt zich op de verschillende partijen die betrokken zijn bij pesten: leerlingen die pesten, leerling(en) die gepest worden, getuigen van pestgedrag, school en ouder(s)/verzorger(s).

De heer J.P. Peet
anti-pestco├Ârdinator

Stappenplan bij melding van pesten

volledig anti-pestprotocol