Tot je achttiende is onderwijs in Nederland in principe gratis. Dat betekent dat u voor de lessen niet hoeft te betalen. Er zijn wel een aantal zaken waarvoor we een bijdrage van u vragen. Dit noemen we ‘schoolkosten’. De schoolkosten bestaan uit de kosten voor activiteiten en excursies en een vrijwillige ouderbijdrage. Deze kosten worden vastgesteld in overleg met de ouders uit de medezeggenschapsraad.

In juni of juli ontvangt u een brief waarin de schoolkosten worden vermeld en uitgelegd, rond 1 oktober versturen wij de digitale factuur.

Vrijwillige bijdrage

Van de overheid krijgt de school geld om lessen te geven. Naast de lessen organiseren we leuke en nuttige zaken zoals vieringen, schoolavonden, start- en slotdag, de mediatheek, profielwerkstukken, ongevallenverzekering en ouderavonden. De kosten hiervan worden niet vergoed door de overheid, daarom vragen we van u een financiële bijdrage. Deze bijdrage is vrijblijvend.