Missie en visie

_20_9338*

Onze missie

De WZ is een school waar wij vanuit een christelijke identiteit leerlingen leren actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, bij die van anderen en de omgeving zodat zij een volwaardige plek vinden in hun verdere loopbaan en vervolgens in de samenleving. Dit bereiken we in een veilige, kleinschalige en uitdagende schoolomgeving waarin eigenaarschap over het leerproces (bij leerlingen) en over begeleiden en onderwijzen (bij medewerkers) wordt gestimuleerd.

Onze visie

  • Ons onderwijs kenmerkt zich door betrokkenheid tussen leerling en medewerker, door het creĆ«ren van eigenaarschap voor het ontwikkelproces bij leerlingen en door maatwerk.
  • Wij bieden leerlingenzorg en coaching/begeleiding waarin de leerling zichzelf leert kennen, zichzelf durft te zijn en zichzelf leert waarderen.
  • Wij zorgen ervoor dat ons onderwijs aansluit op de basisscholen enerzijds en op het vervolgonderwijs anderzijds. LOB en Burgerschap zijn hierin belangrijke bouwstenen.
  • Om optimale doelen te kunnen bereiken is een goede werk-, leer- en leefomgeving voor leerlingen, ouders en medewerkers een absolute voorwaarde.
  • Vanuit onze betrokkenheid bij elkaar mag iedereen zich gekend voelen. Oog hebben voor elkaar, een luisterend oor bieden; onze zintuigen zijn gemaakt voor verbinding met de wereld buiten onszelf. Gezien en gehoord willen worden is een menselijke behoefte en daaraan willen we samen invulling geven.

ANBI

CSG Willem de Zwijger heeft sinds 1 januari 2016 een ANBI status (Algemeen  Nut Beogende Instelling).

ANBI profiel

Verantwoording

Jaarverslag 2023