Missie en visie

_20_9338*

Missie

CSG Willem de Zwijger is een school waar wij leerlingen vanuit een christelijke identiteit leren actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, die van anderen en de omgeving zodat zij een volwaardige plek vinden in hun verdere loopbaan en de samenleving. Dit bereiken we in een veilige, passende en uitdagende schoolomgeving.

Visie

Hoe maken wij deze missie waar de komende jaren:

  • Wij verbinden ons onderwijs met de samenleving. Dit betekent dat er in ons onderwijs een belangrijke rol is weggelegd voor de omgeving van de leerling, de omgeving van de school en de maatschappij.
  • We zorgen er voor dat ons onderwijs aansluit op de basisscholen aan de ene kant en op het vervolgonderwijs (en werk) aan de andere kant.
  • Ons onderwijs kenmerkt zich door flexibiliteit en maatwerk.

Als gevolg van de coronapandemie en een wisseling van rectoren is het schoolplan verlengd tot 1 augustus 2022.

ANBI

CSG Willem de Zwijger heeft sinds 1 januari 2016 een ANBI status (AlgemeenĀ  Nut Beogende Instelling).

ANBI profiel