foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo

Vacatures

CSG Willem de Zwijger is een streekschool voor vmbo-t, havo en vwo in Schoonhoven. Vanuit onze christelijke identiteit leren wij leerlingen om actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, die van anderen en de omgeving. Daartoe zijn vijf kernwaarden geformuleerd: aandacht, eigenheid, groei, verantwoordelijkheid en vertrouwen. We bereiken dit door een organisatievorm met een flexrooster. Dit betekent voor de leerling meer maatwerk, activerend leren, eigenaarschap en keuzevrijheid. Voor de docent betekent dit coachend en begeleidend lesgeven, een professionele houding en actief bijdragen aan de ontwikkeling van onze school.
Typerend zijn de tweejarige brugperiode en het keuzeaanbod voor de leerlingen. De afdelingen bieden extra vakken zoals LO2, BSM, Cambridge Engels en Wiskunde D. Buiten de lessen om worden leerlingen gestimuleerd hun eigen talenten te ontwikkelen.
 

Openstaande vacatures

 • Absentiecoördinator / leerlingbegeleider
  Absentiecoördinator / leerlingbegeleider 0,7 fte

 • Docent drama / CKV
  Docent drama / CKV 0,3750 fte

 • Engels eerstegraads
  Docent Engels eerstegraads 0,6 fte (ook Cambridgelessen)

 • Nederlands tweedegraads
  Docent Nederlands tweedegraads 0,4 - 0,5 fte 

 • Surveillant
  Surveillanten gezocht tijdens toetsweken en examens

 • Vrijwilliger huiswerkklas
  Vrijwilliger huiswerkklas voor 2 middagen (maandag en dinsdag)

 • Wiskunde tweedegraads 0,4 - 0,5 fte
  Docent wiskunde tweedegraads 0,4 - 0,5 fte


 • De school is aangesloten bij Stichting Perspectief, een samenwerkingsverband van 8 protestants-christelijke scholen in de regio Zuid-Holland.
   
  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie(s) wordt niet op prijs gesteld.