foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo

Vacatures

CSG Willem de Zwijger is een streekschool voor het vmbo-t, havo en vwo in Schoonhoven met 1.060 leerlingen en 109 medewerkers, gehuisvest in een nieuw gebouw met optimale voorzieningen.
 
Vanuit onze christelijke identiteit zien we elkaar als een uniek persoon, richten we ons onderwijs zodanig in dat leerlingen op hun niveau resultaatgericht en gemotiveerd werken. Daarnaast biedt de school een veilige omgeving waar leerlingen kunnen opgroeien en zich thuis voelen.
 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen naast het opdoen van kennis zich ook breed ontwikkelen op sportief, sociaal, muzikaal en cultureel vlak.
Van een docent verwachten we een aantrekkelijke en activerende les waar leerlingen (samen)leren. Van onze medewerkers verwachten we verder een professionele houding en een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van onze organisatie.
 

  • Economie / Bedrijfseconomie 6 lessen eerstegraads
  • Twee bestuursleden
  • Frans 9 lessen tweedegraads
  • Natuurkunde 10 lessen eerstegraads
  • Vacature vrijwilligers


  • De school is aangesloten bij Stichting Perspectief, een samenwerkingsverband van 8 protestants-christelijke scholen in de regio Zuid-Holland.
     
    Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.