Chromebooks

20191008_19_0104

Digitale werkvormen en opdrachten zijn een mooie aanvulling voor docenten om hun lessen interessant te maken en te houden. Omdat wij vinden dat leerlingen op verschillende manieren moeten kunnen leren en werken, zijn bijna alle lesmethodes digitaal. Daarom gebruiken al onze leerlingen een Chromebook.

Waarom Chromebooks?

Chromebooks zijn snel, betrouwbaar en betaalbaar. Ze ondersteunen Microsoft 365 applicaties, waar al onze leerlingen gratis gebruik van kunnen maken. Overal in school is wifi beschikbaar, dus onze leerlingen hebben altijd toegang tot het lesmateriaal. Zo krijgen ze les in een up-to-date digitale leeromgeving.

Chromebooks van The Rent Company

Via The Rent Company bieden we ouders/verzorgers keuze uit een aantal Chromebooks. Wij doen dit omdat we op deze manier kunnen garanderen dat uw kind een Chromebook bezit die werkt met de applicaties die we gebruiken. Verzekering voor schade en diefstal is bij de aanschaf inbegrepen, dus uw kind komt nooit zonder Chromebook te zitten.

Voordelen van een Chromebook via The Rent Company:

 • Makkelijk te bestellen.
 • Mogelijkheid om te kopen of huren.
 • Verzekering en directe vervanging bij schade, verlies en diefstal.
 • Vanaf de eerste lesdag een werkende Chromebook die direct in de les kan worden gebruikt.
 • In de brugklas kunnen docenten meekijken op de Chromebooks van de leerlingen.

Ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen krijgen voorafgaand aan het schooljaar informatie over het bestellen van de Chromebook.

Als een Chromebook in de loop van de tijd aan vervanging toe is kan er ook een nieuwe via The Rent Company worden besteld.

Klik hier voor de bestelinformatie van The Rent Company voor het schooljaar 2023-2024.

Veelgestelde vragen

We hebben al een Chromebook in ons bezit. Kunnen we die ook gebruiken?

In principe kan dit maar er kunnen beperkingen zijn:

 • Er kan niet worden gegarandeerd dat een Chromebook die buiten de school om aangeschaft is goed zal functioneren binnen onze schoolomgeving.
 • In het geval van technische problemen wordt er geen reparatie of vervangende Chromebook service geboden. Reparatie valt dan onder de eigen verantwoordelijkheid. Wel kan een Chromebook gehuurd worden (€ 1 per dag) maar de huur-Chromebook moet dan wel dagelijks opgehaald en weer ingeleverd worden: ze mag de school niet verlaten.
 • De Chromebook moet voor optimaal functioneren binnen de school opgenomen worden in het beheersysteem van school. Hiervoor moet de leerling met de Chromebook langskomen bij de afdeling ICT waar dit geregeld kan worden. Let wel op: om dit te doen moet de Chromebook gereset worden. Gegevens die lokaal op de Chromebook staan kunnen daarbij gewist worden.
Kan er naast een school account ook een eigen privé-account gebruikt worden op de Chromebook?

Ja, dat kan. De Chromebook is eigendom van de leerling en niet van school. Op school dient er gebruik gemaakt te worden van het schoolaccount maar er kunnen eenvoudig een of meerdere privé profielen worden ingesteld.

We hebben een ander soort device (laptop/tablet) dan een Chromebook ter beschikking. Kunnen we die gebruiken?

Dit wordt niet ondersteund door de school. De kans bestaat dat e.e.a. niet goed functioneert, verstorend werkt of niet past binnen de wijze waarop lessen ingevuld worden binnen de school. Er wordt in principe geen ondersteuning gegeven op het gebruik van een eigen device wat een extra risico oplevert.
De leerling kan hier dus op vervelende momenten mee geconfronteerd worden.
We adviseren het gebruik van een ander device dan een Chromebook die aangeschaft is via The Rent Company daarom ook niet.

We hebben via school eerder een Chromebook aangeschaft voor een van onze andere kinderen die nu niet meer op school zit. Kunnen we die opnieuw gebruiken?

Ja, dat is in principe mogelijk. Als de Chromebook uitgeschreven is uit de beheeromgeving kan deze er weer in opgenomen worden. Ook kan het zijn dat de Chromebook niet uit beheer was gehaald en dan kan deze direct weer ingezet worden binnen de school.
Wel is de kans groot dat de support voor de Chromebook vanuit The Rent Company verlopen is of spoedig gaat verlopen. In het geval van technische mankementen kan het dus zijn dat er geen reparatieservice meer wordt geboden en ook geen vervangende Chromebook beschikbaar is.

Ons kind zal naar verwachting slechts één of twee jaar de WZ bezoeken. Moeten we dan toch een Chromebook aanschaffen of huren?

U kunt in dit geval het beste voor de volgende constructie kiezen: U kiest bij het bestellen voor de huurconstructie voor 48 maanden (met een borg van 4 maanden). Als uw kind de school verlaat vóór het verlopen van de huurperiode kan de Chromebook geretourneerd worden naar The Rent Company en wordt het contract beëindigd. De borg bent u in dat geval wel kwijt. Als uw kind bijvoorbeeld slechts een jaar de WZ bezoekt betaalt u uiteindelijk enkel het equivalent van 16 maanden huur.
Deze bijzonder coulante regeling wordt aangeboden vanuit The Rent Company. U kunt contact met hen opnemen als u hierover verdere vragen heeft.

We hebben nu een aantal jaren een Chromebook van school die nu aan vervanging toe is of waarvoor de service verloopt. Moeten we een nieuwe aanschaffen?

Als de service verloopt (deze is maximaal vier jaar) hoeft u niet per sé een nieuwe Chromebook aan te schaffen: zolang de oude het doet is dat prima. Er kan wel een probleem ontstaan als deze defect raakt: u kunt deze dan niet meer laten repareren via The Rent Company en u zult dan een alternatief moeten vinden.
U kunt in dit geval het beste voor de volgende constructie kiezen: U bestelt een nieuwe Chromebook bij The Rent Company en kiest voor de huurconstructie voor 48 maanden (met een borg van 4 maanden). Als uw kind de school verlaat vóór het verlopen van de huurperiode kan de Chromebook geretourneerd worden naar The Rent Company en wordt het contract beëindigd. De borg bent u in dat geval wel kwijt. Als uw kind bijvoorbeeld slechts een jaar de WZ bezoekt betaalt u uiteindelijk enkel het equivalent van 16 maanden huur.
Deze bijzonder coulante regeling wordt aangeboden vanuit The Rent Company. U kunt contact met hen opnemen als u hierover verdere vragen heeft.

Ons kind verlaat de school maar de Chromebook is nog aan het beheer van de school gekoppeld. Hoe kunnen we dit laten verwijderen zodat de Chromebook weer vrij te gebruiken is?

Om de Chromebook uit het beheer te laten verwijderen kunt u een e-mail sturen naar helpdesk@csgwillemdezwijger.nl met daarin de naam van uw kind en het Service-nummer van The Rent Company dat op een sticker onder op de Chromebook staat. Is deze sticker er niet dan kan ook het serienummer worden doorgegeven dat u als volgt kunt opvragen:

 • Start de Chromebook op maar log niet in. Indien ingelogd dan eerst uitloggen.
 • Druk dan op de toetscombinatie Alt + V. Er verschijnt dan rechts boven in het scherm een regel tekst waar o.a. het serienummer (SN) staat vermeld.

Als de Chromebook door de ICT afdeling eenmaal uit de beheeromgeving is verwijderd krijgt u daarvan bericht. Daarna moet u de Chromebook zelf nog resetten om de beheerinstellingen definitief te verwijderen.

U doet dit door:

 • in het startscherm de toetscombinatie Ctrl + Alt + Shift + R in te drukken.
 • Let op! In de volgende stap worden alle lokale gegevens van de Chromebook gewist! 
 • Druk in het scherm dat verschijnt op de Powerwash knop.  De Chromebook wordt nu gereset.
 • Na de herstart kan de Chromebook weer in gebruik worden genomen.