foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
Informatie over onze corona-maatregelen voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen en voor externen
 
De maatregelen die door de directie van CSG Willem de Zwijger zijn genomen, zijn gebaseerd op het protocol van de VO raad en richtlijnen van andere overheidsinstanties.
U vindt hieronder een opsomming van de maatregelen binnen onze school, verdeeld over diverse onderwerpen.
 
 
 1. Algemene gedragsregels
Op school gelden de volgende basisregels:
 • was je handen meerdere keren per dag goed, ten minste 20 seconden, in ieder geval bij binnenkomst in het lokaal (met handspray), voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek 
 • schud geen handen
 • hoest of nies in je elleboog 
 • zit niet (of zo weinig mogelijk) aan je gezicht 
 1. Thuisquarantaine of -isolatie
Leerlingen en medewerkers blijven thuis als zij corona gerelateerde klachten hebben of als een huisgenoot ziek is. Hiervoor wordt de beslisboom gebruikt die gemaakt is voor het Voortgezet Onderwijs. Bij twijfel kan contact opgenomen worden met de school.
 1. Afstand houden
 • leerlingen en volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
 • leerlingen onderling houden ook 1,5 meter afstand van elkaar
 • volwassenen onderling houden ook 1,5 meter afstand
 • er zijn looproutes aangebracht binnen de school; iedereen houdt zoveel mogelijk rechts aan in de gangen
 • er zijn gescheiden stromen van leerlingen en docenten bij pauzes, aangegeven door de bel
 1. Beschermingsmiddelen
 • iedereen draagt binnen school mondmaskers als hij of zij zich beweegt
 • leerlingen en docenten gebruiken bij entree van het lokaal desinfecterende gel of spray
 • in het klaslokaal staan kuchschermen op de werkplek van de docent en op de vloer is een zone gemarkeerd waarop de leerling niet mag staan
 • medewerkers hebben aanvullende beschermingsmiddelen ontvangen voor specifieke situaties
 1. Toegankelijkheid van het gebouw
 • er is beperkte toegang voor externen
 • gasten die de school betreden, moeten een vragenlijst invullen waardoor bepaald kan worden of zij de school mogen betreden. Tevens worden contactgegevens voor eventuele bron- en contactonderzoek geregistreerd.   
 1. Digitale lessen
 • leerlingen die in thuisquarantaine zitten, volgen digitale lessen nadat zij zijn ‘ziekgemeld’ door hun ouders/verzorgers
 • docenten die in thuisquarantaine zitten, verzorgen zo veel mogelijk digitale lessen
 • leerlingen en docenten die ziek zijn, hoeven geen digitale lessen te volgen of geven