foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Tussenuren

De roostermaker probeert in het dagrooster de uitval aan het begin of het einde van de dag te plannen om tussenuren te voorkomen.
  • Wie in een tussenuur rustig wil studeren, kan in de mediatheek of in de onderwijsleercentra terecht. Verblijf in de kleine aula is tijdens tussenuren niet toegestaan. 
  • Bovenbouwleerlingen die tijdens toets- of excursieweken een beperkt aantal lesuren hebben, moeten deze uren wel aanwezig zijn.