foto
Ruimte voor expressie
Ruimte voor expressie
WZ logo
uit de schoolgids

Voorlichtingsavonden

De sectordirecteuren organiseren voorlichtingsavonden voor de verschillende leerjaren.
 
Ouders van de brugklasleerlingen maken op een avond in oktober kennis met de mentor.
In hogere leerjaren staan leerlingbegeleiding, inrichting van het onderwijs, profiel- of sectorkeuze, studiekeuze begeleiding en advisering centraal.