foto
Ruimte voor expressie
Ruimte voor expressie
WZ logo

Aanmeldingsformulier

Met het formulier in onderstaande bijlage kunt u uw kind aanmelden voor de brugklas op onze school. Het formulier kan na downloaden digitaal worden ingevuld. Voor de verplichte ondertekening moet het dan waarschijnlijk nog afgedrukt worden, tenzij u een digitale handtekening hebt.
 
Ingevulde en ondertekende formulieren mogen ingeleverd worden bij de leerkracht groep 8 van uw kind maar u mag het formulier ook direct naar ons sturen. In overleg met de leerkracht kunt u even bespreken hoe uw school dit meestal doet.

Als u het formulier naar ons wilt sturen via een mail mag dit naar aanmelden@csgwillemdezwijger.nl.
Als u het formulier met de post wilt sturen: CSG Willem de Zwijger, t.a.v. leerlingadministratie, Postbus 119, 2870 AC  Schoonhoven.
 

bijlagen