Ruimte voor elkaar
Ruimte voor elkaar
WZ logo

Magister

Het cijfersysteem van CSG Willem de Zwijger is digitaal te raadplegen via Magister. Vanzelfsprekend staat het systeem niet alleen docenten ten dienste, maar kunnen ook ouders en leerlingen de cijfers digitaal opvragen.
Voor de mogelijkheid om vanuit huis de cijfers in te zien die leerlingen behalen op CSG Willem de Zwijger, gelden bepaalde regels en afspraken. Deze zijn in onderstaande documenten terug te vinden.
Mochten er vragen of problemen zijn, dan kunt u in contact treden met mevrouw Gerry Hoeijenbos, werkzaam op de administratie. Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer 0182-390539, maar u kunt ook een e-mail naar gh@csgwillemdezwijger.nl verzenden.

Klik hier voor de directe koppeling naar Magister.

Apps voor Apple en Android

CSG Willem de Zwijger biedt leerlingen van de school en hun ouders de mogelijkheid om via Magister inzage te hebben in o.a. schoolresultaten en roosterinformatie. Om deze mogelijkheid te bieden wordt gebruik gemaakt van de website zwijger.swp.nl.
De makers van Magister hebben naast genoemde website ook enkele apps ontwikkeld voor gebruik op iOS en Android mobiele toestellen waarmee ook inzage in dezelfde informatie kan worden verkregen.  CSG Willem de Zwijger volgt deze ontwikkeling met interesse maar heeft de toegang tot schoolgegevens via deze apps nog niet vrijgegeven. Vragen over de stabiliteit, eventuele kosten voor ouders/leerlingen en mogelijk meerwerk voor schoolpersoneel en de daarmee samenhangende extra kosten, zijn redenen voor terughoudendheid. Ook recensies van app gebruikers op andere scholen zijn niet altijd positief.
De mogelijkheid om door middel van een proef tijdelijk toegang vanuit deze apps mogelijk te maken wordt op dit moment onderzocht. Op korte termijn zal hierover meer informatie volgen.

bijlagen...