foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Afwezig of ziek

Bij afwezigheid is het uitgangspunt dat de school altijd moet weten waar de leerling is als deze de lessen niet kan volgen. De verzuimcoördinator neemt sancties bij ongeoorloofd verzuim.
 

Afwezigheid door ziekte of andere dringende omstandigheden

Een van de ouders/verzorgers belt de conciërge vóór 9.00 uur (0182-390530). Uiterlijk twee lesdagen na terugkomst levert de leerling de groene kaart (verzuimbericht), door een van de ouders/verzorgers ondertekend, in bij de conciërge of bij de verzuimcoördinator. Als een leerling de ondertekende groene kaart inlevert, wordt in het verzuimregistratiesysteem (Magister) het verzuim als ‘afwezig door ziekte’ omschreven en is het geen ongeoorloofd schoolverzuim meer. Leerlingen van achttien jaar of ouder mogen de kaart zelf ondertekenen.

Afwezigheid tijdens de schooldag

De leerling meldt zich af bij de conciërge en neemt contact op met de docenten van wie hij die dag een mondelinge of schriftelijke toets krijgt, om een nieuwe afspraak te maken. De ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 1 en 2 worden altijd gebeld als hun kind ziek is. Dan wordt afgesproken hoe hun kind naar huis gaat. Bij geen gehoor thuis blijft de leerling gewoon op school. Eenmaal thuisgekomen, bevestigt de ouder/verzorger dit telefonisch bij de conciërge.