foto
Ruimte voor expressie
Ruimte voor expressie
WZ logo
uit de schoolgids

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is nodig om het verzorgingsniveau van de school op peil te houden. De bijdrage is in overleg met de Medezeggenschapsraad vastgesteld op € 75 per leerling. Van dit bedrag betalen we onder andere de volgende zaken:
  • teamactiviteiten (schoolavonden, startdag, slotdag, profielwerkstukken);
  • arbeidsoriëntatie;
  • audiovisuele hulpmiddelen en collectievorming mediatheek;
  • Big BandChallenge en de schoolkrant;
  • culturele activiteiten en projectweken;
  • bijdrage teken- en practicummateriaal;
  • ongevallenverzekering;
  • ouderavonden, diploma uitreiking;
  • vieringen.