foto
Ruimte voor uitdagingen
Ruimte voor uitdagingen
WZ logo
uit de schoolgids

Te laat

Te laat in de les komen is vervelend voor de leerling, de klasgenoten en de docent. Het verstoort de les. Daarom hebben we een aantal afspraken/regels lopen.
  • Om 8.10 uur gaat de eerste bel. Iedereen heeft dan 10 minuten om te zorgen dat hij of zij klaar zit in het lokaal voor het begin van de eerste les.
  • Een leerling die na de tweede bel (om 8.20 uur) nog binnenkomt bij de hoofdingang, wordt genoteerd. deze leerling dient zich de volgende dag om 7.45 uur te melden bij de conciërge.
  • Voor de telaatmeldingen bij de overige lesuren (2e t/m 9e) geldt de volgende regel:
    • bij een tweede keer dient een leerling zich één keer om 7.45 uur te melden, bij een derde keer, twee keer, enz.
  • Wanneer een leerling voor de derde keer te laat is gekomen, stellen we ouders/verzorgers hiervan schriftelijk op de hoogte.
  • Wanneer een leerling vijf keer te laat is gekomen, nemen we contact op met de ouders/verzorgers en stellen het probleem aan de orde.
  • Bij een negende keer wordt de leerling aangemeld bij de leerplichtambtenaar. Deze neemt vervolgens contact op met de ouders/verzorgers. De school zal zich in dit stadium zelf ook beraden op vervolgstappen. Dat kan bijvoorbeeld een schorsing zijn.