foto
Ruimte voor expressie
Ruimte voor expressie
WZ logo
uit de schoolgids

Schoolleiding

De rector, de sectordirecteuren en de directeur beheer vormen gezamenlijk de directie.
De rector heeft gedelegeerde bestuursverantwoordelijkheid en vertegenwoordigt het bestuur extern. Hij is belast met de algehele leiding en het besturen van de school. De beleidsontwikkeling, de uitvoering en de dagelijkse leiding zijn ook aan hem gedelegeerd.

De sectordirecteuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in hun sector en geven leiding aan de docenten, het onderwijsondersteunend personeel en de leerlingen van hun sector. 

De directeur beheer geeft leiding aan het facilitair personeel en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het beheer van het schoolgebouw.
 

Directie
 
dhr. J.T. van Heukelum rector
dhr. drs. W.J. Krajenbrink directeur beheer
dhr. A.T. Seton sectordirecteur onderbouw/vmbo-t
dhr. drs. J.B. de Jong sectordirecteur havo/vwo