foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Spreekmiddagen en -avonden

Jaarlijks worden drie spreekmiddagen/-avonden voor ouders met 10-minutengesprekken georganiseerd. Twee keer zijn dat gesprekken waarbij het mogelijk is om met mentoren en vakdocenten te spreken en één keer vinden gesprekken plaats uitsluitend op uitnodiging van mentoren.
Het doel van een 10-minutengesprek is om ouders de gelegenheid te bieden om met een mentor of een vakdocent de studieresultaten en/of de ontwikkeling van hun kind te bespreken.