foto
Ruimte voor talent
Ruimte voor talent
WZ logo
uit de schoolgids

Flex-ZAT

Indien interne hulpverlening niet de gewenste resultaten oplevert, kan een Flex-ZAT worden uitgeschreven. Aan dit overleg neemt vanuit school de zorgcoördinator, vanuit het samenwerkingsverband de orthopedagoog en vanuit de gemeente een medewerker van het Sociaal Team deel. Op afroep kan een leerplichtambtenaar deelnemen. Doel van het overleg is onderwijs en zorg op elkaar af te stemmen waarbij de gemeente een beschikking kan afgeven om zwaardere hulpverlening in te zetten.