foto
Ruimte voor actie en beweging
Ruimte voor actie en beweging
WZ logo
uit de schoolgids

Dyslexiecoach

Een dyslexiecoach bemiddelt tussen de leerling, ouder en docent om problematiek rondom dyslexie voor de leerling zo veel mogelijk weg te nemen.
Op basis van informatie van de basisschool en ouders maakt de dyslexiecoach voor aanvang van de schoolloopbaan een zorgpas.
Deze persoonlijke pas informeert docenten op welke wijze zij om moeten gaan met de geconstateerde dyslexie.
De pas kan gedurende de schoolloopbaan, op verzoek van de leerling of docenten, in overleg met de dyslexiecoach worden aangepast.
Ook als tijdens de schoolloopbaan docenten vermoeden dat de leerling dyslectisch is, onderneemt de dyslexiecoach stappen.
De dyslexiecoach heeft wekelijks (telefonisch) spreekuur.
Aan het begin van leerjaar 1 worden alle leerlingen gescreend op dyslexie.

In het document dyslexie.pdf zijn afspraken hieromtrent vastgelegd.